Προστασία Αναπνοής

Αναπνευστική Προστασία Σύντομης Χρήσης :

Αναπνευστική Προστασία Πολλαπλών Χρήσεων :


Συμβουλή: Αλλάξτε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη, υγρή και το φίλτρο διακίνησης αέρα (ή ο ρυθμός αναπνοής) είναι υψηλός.